CONTACT

 
Str. Turnatorului nr. 3 ( in incinta Liceului nr. 3 )

Etaj 1, bloc atelier
Telefon: 0354/882409

0721156748

0744510747

 
Str. Prutului nr. 9 ( in incinta Scolii Generale 12, parter

Telefon: 0721/156748

Atestate obtinute in cadrul Didirut - Atestate:

1. Marfa-CPC
2. Persoane-CPC
3. Marfa+Persoane-CPC
4. Marfa-CPI(inclusiv autovehiculul pentru examenul practic)
5. Persoane-CPI(inclusiv autovehiculul pentru examenul practic)
6. Marfa+PersoaneCPI(inclusiv autovehiculul pentru examenul practic)
7. Agabaritice
8. MarfaCPC+PersoaneCPI(inclusiv autovehiculul pentru examenul practic)
9. MarfaCPI+PersoaneCPC(inclusiv autovehiculul pentru examenul practic)
10. Taxi
11. Instructor auto
12. Profesor de legislatie

ATESTATE AUTO

INFORMATII UTILE in vederea OBTINERii ATESTATului PROFESIONAL AUTO
VALABILITATEA ATESTATELOR ESTE DE 5 ANI
Cursurile se sustin la sediul nostru situat in Hunedoara, str. Turnatorului nr. 3
Examenele se susțin periodic/lunar, în localiatea Deva, la sala de examinare pusă la dispoziție de către Autoritatea Rutieră Română. Examenele se susțin în funcţie de datele stabilite de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Ora la care va avea loc examenul va fi comunicată în ziua de vineri, dinaintea examenului, cursanţilor care au îndeplinit toate condiţiile pentru a participa la examen. IMPORTANT : Toţi candidaţii care participă la examen trebuie să deţină asupra lor cartea de identitate, permisul de conducere şi atestat (după caz), chitanță de 67 lei pentru fiecare probă de examen.

Acte necesare pentru înscrierea la un atestat auto profesional:
copie carte de identitate;
copie permis de conducere / dovada înlocuitoare permis de conducere;
copie diplomă de studii (pentru manageri de transport, consilieri de siguranță, taxi).

ATESTATE SOFERI transport marfa

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE A CĂROR MASĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ ESTE MAI MARE DE 3,5 TONE (C.P.C.) Condiţii: conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional. Acte dosar: act identitate şi permis de conducere. Durata cursului: 5 zile (35 ore)
ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT MARFĂ RUTIER (C.P.I.) Condiţii: conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria C, sau C1, obţinut după data de 09.09.2009.

ATESTATE SOFERI taxi

Atestat conducători taxi care efectuează transport rutier de persoane.
Condiţii: - vârsta minimă: 21 ani; - minim 2 ani vechime categoria B sau 1 an categoria B,C,CE.
Acte dosar: - buletin / carte de identitate; - permis de conducere; - chitanţă de 67 lei la Poştă în contul ARR pentru examinare TAXI; - aviz medical la CFR - atestat TAXI; - test psihologic la CFR - atestat taxi; - cazier auto, valabil 30 zile, eliberat de Poliţia Rutieră; - cazier judiciar pentru atestat TAXI eliberat de Poliţia Judeţeană, valabil 6 luni;
Durata cursului: 5 zile (30 ore)
PENTRU REAUTORIZARE
Acte dosar: - act identitate si permis de conducere; - atestat valabil.

ATESTATE transport agabaritic

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE AVÂND MASE ŞI/SAU DIMENSIUNI DEPĂŞITE (AGABARITICE)
Condiţii: - conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional.
Acte dosar: - act identitate şi permis de conducere. Durata cursului: 5 zile (30 ore)

ATESTATE soferi transport persoane

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE (C.P.C.) Condiţii: conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D sau D1, obţinut înaintea datei de 09.09.2008. Acte dosar: act identitate şi permis de conducere. Durata cursului: 5 zile (35 ore)
ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE (C.P.I.) Condiţii: conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obţinut după data de 09.09.2008. Acte dosar: act identitate şi permis de conducere. Examen teoretic şi practic.
ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE (C.P.I.a.) Condiţii: conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obtinut dupa data de 09.09.2008. Acte dosar: act identitate si permis de conducere. Durata cursului: 20 zile (140 ore)

Atestate profesori de legislaţie rutieră

Condiţii: - copie diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic sau juridic legalizata la notar public; - varsta minimă 25 ani; - să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani; - să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool.
Acte dosar: - act identitate şi permis de conducere; - copie diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic sau juridic legalizata la notar public; - aviz medical; - aviz psihologic; - cazier judiciar; - cazier auto.
Durata cursului: 15 zile lucrătoare.
REAUTORIZARE Acte dosar: - atestat valabil; - act identitate si permis de conducere.
Durata cursului: 5 zile lucratoare.

Atestate instructori auto

Condiţii: - copie diplomă de bacalaureat sau absolvire a unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto legalizata la notar public; - vârsta minima 25 ani; - să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani - să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool.
Acte dosar: - copie diplomă de bacalaureat sau absolvire a unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto legalizata la notar public; - act identitate şi permis de conducere; - aviz medical; - aviz psihologic; - cazier judiciar; - cazier auto.
Durata cursului: 20 zile lucrătoare.
Examen teoretic si practic pentru autorizare.
REAUTORIZARE Acte dosar: - atestat valabil; - act identitate si permis de conducere.
Durata cursului: 5 zile lucratoare.

Informatii utile atestate auto - Noutati

Pentru eliberarea atestatului de conducător auto și/sau a cartelei tahograf a conducătorului auto trebuie să se achite la Poșta Română o taxă de eliberare atestat conducător auto în valoare de 64 lei / cartelă tahograf conducător auto în valoare de 239 lei.


Adresa: Str. Horia nr. 63, Deva
Telefon / Fax: 0254/216.030; 0254/229.100
Telefon agentie: 0721.275.301
E-mail: hunedoara@arr.ro
Trezoreria Deva - codul fiscal al ARR - 23818913
Cont: RO90TREZ366501701X009561
Dosarul la depunere trebuie să conțină: copie după cartea de identitate, copie după permisul de conducere față/spate, o fotografie 25 x 32 mm, chitanța de la Poșta Română, cerere pentru eliberare atestat auto sau cartelă tahograf. Cu aceste documente vă prezentați la sediul agentiei A.R.R. Deva pentru a depune în vederea eliberării atestatului de conducător auto/cartelei tahograf.
TAXĂ de examinare: 67 lei pentru fiecare probă de examen, începând cu data de 05.12.2015 ocazionată de intrarea în vigoare a OMT 1214 din 04.12.2015 pentru aprobarea normelor privind atestarea personalului din domeniul transporturilor rutiere.
Atestatele auto pentru șoferi sunt valabile 5 ani din ziua în care au fost admiși la examen.
*CPI (certificat de calificare profesională inițială) sunt conducătorii auto care au dobândit categoria D1, D1E, D sau DE după data de 10.09.2008 și categoria C1, C1E, C sau CE după data de 10.09.2009
*CPC (certificat de calificare profesională continuă) sunt conducătorii auto care au obținut categoria D1, D1E, D sau DE inclusiv până la data de 09.09.2008 și categoria C1, C1E, C sau CE inclusiv până la data de 09.09.2009

didirut14@yahoo.com